Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

GOPS

Zbieranie statystyk

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Wyzwolenia 6

29-105 Krasocin

Tel./Fax 041 39 17 316

Strona internetowa: www.gops-krasocin.com.pl

e-mail: gops_krasocin@poczta.onet.pl

    

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się w budynku Urzędu Gminy w Krasocinie w pokojach nr: 1-3 na parterze, 16 - II piętro. Ośrodek pracuje w dni robocze w godzinach od 800 do 1600. W Ośrodku zatrudnionych jest łącznie 17 osób: kierownik, główny księgowy, pracownicy socjalni, referenci ds. świadczeń rodzinnych, opiekunki domowe.

Pracownicy Ośrodka:

 

 1. Zdzisława Robak - Kierownik GOPS
 2. Wanda Sobczyk - główny księgowy
 3. Agnieszka Ogonowska - Ref. ds. Finansowo - Księgowych
 4. Anna Sitkowska - starszy specjalista pracy socjalnej - z-ca kierownika
 5. Anna Robak - starszy specjalista pracy socjalnej
 6. Mirosław Łapot - starszy specjalista pracy socjalnej
 7. Jacek Wojciechowski - starszy pracownik socjalny
 8. Jolanta Klimczyk – starszy specjalista pracy socjalnej
 9. Jolanta Rak - starszy referent ds. świadczeń rodzinnych
 10. Anna Zimna - starszy referent ds. świadczeń rodzinnych
 11. Barbara Woś - referent ds. świadczeń wychowowawczych / pracownik socjalny
 12. Dorota Robak - asystent rodzinny

Wykaz rejonów pracy socjalnej:

 

Lp.

Nazwisko i Imię

Miejscowości

1

Anna Sitkowska

Borowiec,  Huta Stara, Jakubów, Karolinów, Mieczyn, Podlesko, Rogalów, Stojewsko, Wojciechów,

2

Jolanta Klimczyk

Bukowa, Skorków, Występy,

3

Robak  Anna

Chałupki, Chotów, Dąbrówki, Kozia Wieś,Oleszno, Porąbki, Rudnik, Świdno, Wola Świdzińska, Zabrody, Żeleźnica,

4

Jacek Wojciechowski

Cieśle, Czostków, Dąbrówka, Gruszczyn, Ludynia, Niwiska Gruszczyńskie,

5

Mirosław Łapot

Belina, Krasocin, Niwiska Krasocińskie, Lipie, Nowy Dwór, Ogrojce, Ostrów, Sułków,  Wielkopole,

6

Barbara Woś

Brygidów, Ostra Górka, Lipia Góra

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest odrębną jednostką budżetową, prowadzi działalność w oparciu o nadany przez Radę Gminy w Krasocinie Statut zatwierdzony Uchwałą Nr X/48/07 z dnia 14 sierpnia 2007 r.

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2008-08-04
Data publikacji:
2008-08-04
Data ostatniej zmiany:
2020-03-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-03-27 12:47:25, zmian dokonał(a): Marta Wytrych

WCAG 2.0 (Level AA)