Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Zwrot podatku akcyzowego w 2019 r. – UWAGA ZMIANY

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Krasocin, informuje, że w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2247), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, producent rolny, który oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzi także chów lub hodowlę bydła może ubiegać się o wyższy zwrot podatku akcyzowego.


Do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Dokument, o którym mowa powyżej wydawany jest na wniosek producenta rolnego. Wzór wniosku dostępny poniżej.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł *średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

UWAGA Rolnicy – obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r. – Wniosek do pobrania poniżej.

Do wniosku należy dołączyć:
- faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
- oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej oraz o gruntach rolnych (zał. nr 1 do wniosku do pobrania poniżej),
- w przypadku dzierżawy do wniosku wymagane jest dołączenie umów dzierżawy bądź oświadczenia (zał. nr 2 do wniosku do pobrania poniżej),
- w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2018 r.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego należy składać w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2019 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Krasocin w pokoju nr 5 - Podatki lub z załącznika, który publikujemy poniżej. Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2019 r.,  po otrzymaniu środków finansowych na ten cel ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krasocin pok. Nr 5 - Podatki lub pod nr telefonu 41 39-170-26 wew. 115

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2019-01-17
Data publikacji:
2019-01-17
Data ostatniej zmiany:
2019-01-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-24 10:49:00, zmian dokonał(a): Marta Wytrych

WCAG 2.0 (Level AA)