Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Zbieranie statystyk

                                    

  

Nazwa sprawy:

  
  

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

  
  

Wymagane  dokumenty:

  
  

  - podanie,
  - dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością,
  - potwierdzenie zakończenia budowy obiektu budowlanego.

  
  

Sposób załatwienia:

  
  

Zainteresowany   składa podanie oraz inne wymagane dokumenty.

  
  

Termin załatwienia:

  
  

Załatwienie w   terminie 14 dni w formie zawiadomienia (zazwyczaj niezwłocznie).

  
  

Miejsce  załatwienia/
komórka odpowiedzialna:

  
  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (tel. /041/ 391 70 26 w. 113)

  
  

Opłata   skarbowa:

  
  

Brak

  
  

Opłata  administracyjna:

  
  

Brak

  
  

Podstawa   prawna:

  
  

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. - w   sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. (Dz. U z dnia 9 stycznia 2012r., poz. 125)
  - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 - O opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2006r,   Nr 225, poz. 1635).
  - Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst   jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027)

  
  

Informacje  dodatkowe:

  
  

Brak

  

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2008-07-15
Data publikacji:
2008-07-15
Data ostatniej zmiany:
2019-05-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-06-03 13:40:16, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)