Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

Podział nieruchomości

Zbieranie statystyk

                                    

  

Nazwa sprawy:

  
  

Podział nieruchomości

  
  

Wymagane  dokumenty:

  
  

  - wniosek,
  - tytuł prawny do nieruchomości, wypis z księgi wieczystej
  - wypis z ewidencji gruntów (ze Starostwa Powiatowego),
  - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  - wstępny projekt podziału.

  
  

Sposób  załatwienia:

  
  

Zainteresowany składa wniosek wraz z niezbędną dokumentacją. Po złożeniu wniosku Wójt  wydaje postanowienie o zgodności przedłożonego wstępnego projektu podziału z przepisami szczególnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy, jeżeli była  wydana przed dniem złożenia wniosku o podział i jest obowiązująca w dniu złożenia. Następnie geodeta wykonuje projekt podziału, rejestruje go w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej Starostwa Powiatowego. Tak zaewidencjonowany projekt dostarcza wraz z wykazem zmian gruntowych, wykazem synchronizacyjnym i  protokołem przyjęcia granic nieruchomości. Na podstawie tych dokumentów jest wydawana decyzja.

  
  

Termin  załatwienia:

  
  

30 dni od dnia złożenia dokumentów.

  
  

Miejsce  załatwienia/
 komórka odpowiedzialna:

  
  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (tel. /041/ 391 70 26 w. 113)

  
  

Opłata   

skarbowa:

  
  

Brak

  
  

Opłata  administracyjna:

  
  

Brak

  
  

Podstawa  prawna:

  
  

- Ustawa z   dnia 21 sierpnia 1997 roku - O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:   Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

  
  

Informacje  dodatkowe:

  
  

Brak

  

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2008-07-15
Data publikacji:
2008-07-15
Data ostatniej zmiany:
2019-02-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-06-03 13:40:16, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)