Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Krasocin z dnia 10 października 2014 r.

Zbieranie statystyk

HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRASOCINIE

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie.

Zbieranie statystyk

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Zbieranie statystyk

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zbieranie statystyk

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zbieranie statystyk

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Zbieranie statystyk

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin z dnia 2 września 2014r.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Starosty Włoszczowskiego z dnia 1 września 2014 r.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 września 2014r.

Zbieranie statystyk

Informacje wyborcze do pobrania ze strony Państwowej Komisji Wyborczej:

Zbieranie statystyk

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zbieranie statystyk

ZARZĄDZENIE NR 73-2014 WÓJTA GMINY KRASOCIN z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Krasocin miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE - ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-21 13:13:26, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)