Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014R.

Zbieranie statystyk

INFORMACJA
O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014R.

Podaje się do wiadomości wyborców, że zgodnie z art. 37a Kodeksu wyborczego wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w Gminie Krasocin ma prawo do uzyskania informacji o:

1.     terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

2.     właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

3.     lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;

4.     warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;

5.     komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

6.     warunkach oraz formach głosowania.

Informacje powyższe przekazywane są wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek przez upoważnionego pracownika UG – Pana Wiesławę Kowalczyk– telefonicznie (tel. 041 39-17-026 wew. 123) lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania. Informacje te są także udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Krasocin -  w zakładce „WYBORY SAMORZĄDOWE  2014”  www.krasocin.eobip.pl

TERMINY DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

·         do dnia 27 października br. (poniedziałek) przyjmowane są zgłoszenia wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - dotyczące zamiaru głosowania korespondencyjnego;

·         do dnia 3 listopada br. (poniedziałek) wyborca niepełnosprawny może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

·         do dnia 3 listopada br. (poniedziałek) wyborca niepełnosprawny może zgłosić zamiar głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braillea;

·         do dnia 7 listopada br. (piątek) można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (dotyczy wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat).

·         w dniu 14 listopada br. (piątek) upływa termin złożenia Wójtowi Gminy Krasocin oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa. Po tym terminie oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 16 listopada 2014r. /niedziela/ pod warunkiem, że pełnomocnik nie oddał jeszcze głosu.

 

SPIS WYBORCÓW:

·         od dnia 27 października br.  do dnia 10 listopada br. /środa/ udostępniony będzie w Urzędzie Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, pokój nr 14 (ewidencja ludności) do wglądu SPIS WYBORCÓW; w godzinach pracy Urzędu.

·          

 Czynności wykonywane są w godzinach pracy Urzędu Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1 od poniedziałku do piątku; /tel. 41-3917026 wew. 123 - urzędnik wyborczy, 41-3917026 wew. 104 - ewidencja ludności, obsługa rejestru wyborców.

 Więcej informacji na stronie BIP zakładce „WYBORY SAMORZĄDOWE 2014”  www.krasocin.eobip.pl  oraz na stronie informacyjnej Państwowej Komisji Wyborczej:http://info.pkw.gov.pl/uprawnienia-dla-wyborcow-niepelnosprawnych-samorzad/

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2014-11-05
Data publikacji:
2014-11-05
Data ostatniej zmiany:
2014-11-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-21 13:13:26, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)