Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Krasocin

Zbieranie statystyk

Informacja Urzędnika Wyborczego Gm. Krasocin o pełnionych dyżurach

Zbieranie statystyk

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zbieranie statystyk

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zbieranie statystyk

Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krasocin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zbieranie statystyk

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców w Wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Zbieranie statystyk

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH III z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zbieranie statystyk

HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRASOCINIE

Zbieranie statystyk

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 24 września 2018 r.

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz Uchwały Nr XXXVI/356/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Krasocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, Wójt Gminy Krasocin podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Krasocin w okręgach wyborczych nr 1, 3, 12, 15

Zbieranie statystyk

Godziny pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie

Zbieranie statystyk

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie z dnia 12 września 2018r.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-24 12:49:51, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)