Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Zbieranie statystyk

Urząd Gminy w Krasocinie
Serdecznie Witamy

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krasocinie zamieszczono wiadomości dotyczące samorządu i jego funkcjonowania.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią

Urząd Gminy w Krasocinie
Ul. Macierzy Szkolnej 1
29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010

www: http://www.krasocin.com.pl/
email: gmina@krasocin.com.pl
email: krasocin@eobip.pl

Numer konta bankowego:
BS O/Krasocin 30 8525 0002 0010 0112 0043 0049

Wykaz telefonów w Urzędzie Gminy Krasocin do poszczególnych referatów:

Nazwa Referatu

Nr. Tel. Wew.

Sekretariat

101

Wójt

102

Urząd Stanu Cywilnego

103

Sprawy Meldunkowe

104

OC, Wojsko

123

Z-ca Wójta

109

Podatki

115

Gospodarka Nieruchomościami

113

Skarbnik Gminy

116

Księgowość

117

Z-ca Skarbnika

118

Kasa

119

Rolnictwo i Ochrona Środowiska

127

Zamówienia Publiczne

130

Inwestycje

125

Inwestycje - Kierownik

126

Zagospodarowanie Przestrzenne

122

Gospodarka Odpadami

124

Biuro Rady Gminy

112

Fundusze Unijne

128

Obsługa Informatyczna

129

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

/41/ 3917316

Samorządowe Centrum Oświaty

/41/ 3917317

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2003-08-03
Data publikacji:
2003-08-03
Data ostatniej zmiany:
2019-02-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-15 16:48:47, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)