Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

Inwestycje

Zbieranie statystyk

Zajęcie pasa drogowego - prowadzenie robót

Zbieranie statystyk

Uzgodnienie lokalizacji obiektów i urządzeń w pasie drogowym

Zbieranie statystyk

Korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krasocin.

Zbieranie statystyk

Zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego

Zbieranie statystyk

Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-06-03 13:40:16, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)