Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Wójt Gminy Krasocin stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204z pó źn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-18 13:48:26, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)