Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW i powierzchnią zabudowy do 12,93ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 1367 w miejscowości Oleszno, gm. Krasocin.

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zbieranie statystyk

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Nowa Czarna (Struga S) telekomunikacyjnym rurociągiem kablowym w celu budowy przyłącza do szkoły w m. Mieczyn, gm. Krasocin.

Zbieranie statystyk

ZAWIADOMIENIE — OBWIESZCZENIE o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy — Skorków — Leśnica , wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi".

Zbieranie statystyk

Informacja o wydaniu decyzji o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy — Skorków — Leśnica , wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi"

Zbieranie statystyk

Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 2346, 2347 oraz części działki 2348 położonych w obrębie 0016 Oleszno, gmina Krasocin".

Zbieranie statystyk

Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2349 oraz części działki 2348, położonych w obrębie 0016 Oleszno, gmina Krasocin".

Zbieranie statystyk

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku produkcyjnego - mroźni owoców i warzyw, realizowanego na działkach nr ewid. 345/3, 345/4, 345/5 i 345/14 obręb Krasocin".

Zbieranie statystyk

ZAWIADOMIENIE stron o wystąpieniu inwestora z wnioskiem o umożenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy — Skorków — Leśnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi".

Zbieranie statystyk

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku produkcyjnego - mroźni owoców i warzyw, realizowanego na działkach nr ewid. 345/3, 345/4, 345/5 i 345/14 obręb Krasocin".

Zbieranie statystyk

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 2387 i 2388 w miejscowości Oleszno, gmina Krasocin".

Zbieranie statystyk

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na - instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 0,999MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej , na dz. ewid. nr 28, obręb Wola Świdzińska, pod nazwą „Wola Świdzińska PV1"

Zbieranie statystyk

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Wdrożenie na rynek wyników prac B+R dotyczących nowatorskich, jednorazowych naczyń do higieny osobistej".

Zbieranie statystyk

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na - instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 0,999MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, na części dz. ewid. nr 58 i 59, obręb Wola Świdzińska, pod nazwą „Wola Świdzińska PV II".

Zbieranie statystyk

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy — Skorków — Leśnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi"

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-25 13:27:37, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)