Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni słonecznej wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 2092 (obręb 0016) w miejscowości Oleszno"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Przemysław Hyski (physki)
Data wytworzenia:
2020-09-17
Data publikacji:
2020-09-17
Data ostatniej zmiany:
2020-09-17

Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni słonecznej wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 2098 (obręb 0016) w miejscowości Oleszno"

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dl przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h"

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego z wniosku z dnia 22.07.2020 r. pełnommocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 07.05.2020 r. w imieniu i na rzecz Gminy Krasocin, ul Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych na terenie działek 1249, 1510, 1846, 1866, 1834, 1218, 1897, 1872 i 2536 w obrębie 16 Oleszno, gm. Krasocin, pow. włoszczowski, woj. świętokrzskie oraz usług wodnych zlokalizowanych na terenie działek o nr ewid. 1249, 1510, 1846, 1866, 1834, 1218, 1897, 1872 i 2536 w obrębie 16 Oleszno, gm. Krasocin, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydanej decyzji w dniu 4 września 2020 r. decyzji umarzającej w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Szkolnej w Olesznie", planowanego do realizacji przez Gminę Krasocin

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydanej w dniu 27.08.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa fermy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 382 i 383, obręb Skorków, gmina Krasocin

Zbieranie statystyk

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowa fermy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 382 i 383, obręb Skorków, gmina Krasocin"

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zbieranie statystyk

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa hali produkcyjnej do przerobu drewna mokrego i pomieszczeń socjalno - biurowych oraz zasieku trocin w miejscu obecnej hali „ogrodu", która zostanie objęta rozbiórką"

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE o wydanej w dniu 12.05.2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną" planowanego do realizacji na działkach 1563/1, 1563/2, 1563/3 oraz na części działki 1563/4, obręb Oleszno.

Zbieranie statystyk

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną", zlokalizowanego na działkach 1563/1, 1563/2, 1563/3 oraz na części działki 1563/4, obręb Oleszno.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE o wydanej w dniu 11.05.2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa fermy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce ewid. nr 377, obręb Skorków, gmina Krasocin.

Zbieranie statystyk

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa fermy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce ewid. nr 377, obręb Skorków, gmina Krasocin".

Zbieranie statystyk

ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zbieranie statystyk

ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa fermy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce ewid. nr 377, obręb Skorków, gmina Krasocin.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-23 12:59:49, zmian dokonał(a): Przemysław Hyski

WCAG 2.0 (Level AA)