Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


REFERATY UG KRASOCIN

Zbieranie statystyk
Referat Finansowy
 • Skarbnik Gminy
 • księgowy budżetowy
 • z-ca głównego księgowego
 • księgowy budżetowy –płace
 • księgowy podatków i opłat
 • Inspektor ds. wymiaru
 • Kasjer –podat. od nieruchomości
 • księgowy dochodów własnych
Referat organizacyjny
 • Sekretarz Gminy
 • inspektor ds. organiz. I kadr
 • inspektor ds. obsługi organów gminy
 • kierowca
 • pracownicy obsługi – sprzątaczki i palacze CO
 • Pracownicy ds.współpracy z Unią Europejską.
Referat Rolnictwa
 • Kierownik Referatu
 • inspektor ds. ochrony środowiska
 • inspektor ds. gospodarki wodnej
 • inspektor ds. obrotu ziemią
 • prac. obsługi wodociągów
 • prac. Obsługi urządzeń energetycznych w gminie
Referat spraw obywatelskich
 • Kierownik USC
 • z-ca kier. USC –działalność gospodarcza
 • stanowisko ds. obowiązku obrony i OC
Referat Budownictwa
 • Kierownik Referatu
 • inspektor ds. wydawania zezwoleń bud.
 • inspektor ds. inwestycji własnych
 • Prac ds. zamówień publicznych i drogownictwa
Jednostki organizacyjne wyodrębnione
 • Zespół Placówek Oświatowych
 • Gimnazja
 • Szkoły Podstawowe
 • Przedszkola
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Kluby Środowiskowe
 • Pełnomocni ds. przeciwdziałania  alkoholizmowi alkoholizmowi narkomanii
 • Biblioteki
 • Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Krasocin.
Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
Paweł Włodarski
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga
Data wytworzenia:
2003-11-17
Data publikacji:
2003-11-17
Data ostatniej zmiany:
2008-08-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-25 13:41:19, zmian dokonał(a): Marta Wytrych

WCAG 2.0 (Level AA)