Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Informacja o wyborze oferty na zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 335018T w miejscowości Nowy Dwór”

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-21 16:17:18, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)