Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Krasocin w okręgach wyborczych nr 1, 3, 12, 15

Zbieranie statystyk

Godziny pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie

Zbieranie statystyk

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie z dnia 12 września 2018r.

Zbieranie statystyk

HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRASOCINIE

Zbieranie statystyk

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zbieranie statystyk

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zbieranie statystyk

Zarządzenie Nr 70-18 Wójta Gminy Krasocin z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Starosty Włoszczowskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz.754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Krasocin podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie w wyborach do Rady Gminy Krasocin zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-19 13:02:23, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)