Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. „Przebudowa i remont zaplecza kuchennego stołówki w Zespole Placówek Oświatowych w Krasocinie”

Zbieranie statystyk

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa zielonych sal gimnastycznych (siłownie plenerowe) przy SP w Olesznie i Czostkowie

Zbieranie statystyk

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Krasocin” w zakresie budowy siłowni zewnętrznych w msc.: Brygidów, Lipie, Ostrów

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie „Renowacja zabytkowego wiatraka typu "HOLENDER" w Krasocinie z początku XX wieku”

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie nr 568539-N-2019 z dnia 2019-07-03 r. Samorządowe Centrum Oświaty w Krasocinie: "DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KRASOCIN WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W CZASIE PRZEJAZDU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020".

Zbieranie statystyk

Dotyczy zadania pn. PRZEBUDOWA I REMONT ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KRASOCINIE - poprawiony wzór umowy

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-15 16:48:47, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)