Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Wyjasnienia nr 8 z 29.01.2020r. dla zadania pn. BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W MSC. KRASOCIN

Zbieranie statystyk

Wyjaśnienia nr 3 z 28.01.2020r. dla zadania pn. ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KRASOCIN

Zbieranie statystyk

Wyjaśnienia nr 7 z 28.01.2020r. dla zadania pn. BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W MSC. KRASOCIN

Zbieranie statystyk

Wyjaśnienia nr 6 z 28.01.2020r. dla zadania pn. BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W MSC. KRASOCIN

Zbieranie statystyk

Wyjaśnienia nr 5 z 27.01.2020r. z załącznikami dla zadania pn. BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W MSC. KRASOCIN

Zbieranie statystyk

Wyjaśnienia z dnia 27.01.2020r dla zadania pn. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

Wyjaśnienia nr 2 z 27.01.2020r. dla zadania pn. ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KRASOCIN

Zbieranie statystyk

Wyjaśnienia nr 1 z 27.01.2020r. dla zadania pn. ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KRASOCIN

Zbieranie statystyk

Wyjaśnienia nr 4 z 27.01.2020r. z załącznikami dla zadania pn. BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W MSC. KRASOCIN

Zbieranie statystyk

Wyjaśnienia nr 3 z załącznikami dla zadania pn. BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W MSC. KRASOCIN

Zbieranie statystyk

Zmiana terminu składania ofert dla zadania pn. Budowa gminnego żłobka w msc. Krasocin

Zbieranie statystyk

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na  05.02.2020r. godz. 12:00

Wyjaśnienia nr 2 SIWZ z załącznikami dla zadania pn. BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W MSC. KRASOCIN

Zbieranie statystyk

 

 

Wyjaśnienia SIWZ z załącznikami dla zadania pn. BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W MSC. KRASOCIN

Zbieranie statystyk

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ dla zadania pn. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

Uwaga: zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia; zmiana formularza oferty; zmiana umowy, wyjaśnienia SIWZ, modyfikacja SIWZ

 

Przetarg nieograniczony dla zadania pn. Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-29 14:03:00, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)