Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn. Remont dróg gminnych oraz budowa chodnika na terenie Gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Wola Świdzińska wraz z połączeniem, zlewnia Oleszno - etap IV

Zbieranie statystyk

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

Protokół z otwarcia ofert na zadanie pn. Remont dróg gminnych oraz budowa chodnika na terenie Gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Wola Świdzińska wraz z połączeniem, zlewnia Oleszno - etap IV”

Zbieranie statystyk

Wyjasnienia nr 1 dla zadania pn. Remont dróg gminnych oraz budowa chodnika na terenie Gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC. WYSTĘPY

Zbieranie statystyk

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont dróg gminnych oraz budowa chodnika na terenie Gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Wola Świdzińska wraz z połączeniem, zlewnia Oleszno - etap IV

Zbieranie statystyk

Wyjaśnienia nr 4 z 30.01.2020r. dla zadania pn. ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KRASOCIN

Zbieranie statystyk

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

 

 

Modyfikacja SIWZ na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-06-01 10:10:27, zmian dokonał(a): Grzegorz Dyksiński

WCAG 2.0 (Level AA)