Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Dostawa produktów żywnościowych do placówek oświatowych Gminy Krasocin w roku szkolnym 2020/2021

Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie ogłoszenia nr 559597-N-2020 z dnia 2020-07-08 r. Samorządowe Centrum Oświaty w Krasocinie: "DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KRASOCIN WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W CZASIE PRZEJAZDU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021"

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty na zadanie pn .Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krasocin do szkół specjalnych oraz ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021".

Zbieranie statystyk

Protokół z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr SCO.261.1.2020.IK odbytej w dniu 27.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej, wykluczeniu wykonawcy oraz o ponownej ocenie ofert dla zadania pn. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie nr 559597-N-2020 z dnia 2020-07-08 r. Samorządowe Centrum Oświaty w Krasocinie: "DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KRASOCIN WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W CZASIE PRZEJAZDU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021".

Zbieranie statystyk

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

Wyjaśnienia nr 4 z 30.01.2020r. dla zadania pn. ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KRASOCIN

Zbieranie statystyk

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

 

 

Modyfikacja SIWZ na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-07 11:34:47, zmian dokonał(a): Przemysław Hyski

WCAG 2.0 (Level AA)