Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn. „Dostawa oleju opałowego do Placówek Oświatowych Gminy Krasocin, Urzędu Gminy w Krasocinie i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie”

Zbieranie statystyk

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. RENOWACJA ZABYTKOWEGO WIATRAKA TYPU "HOLENDER" W KRASOCINIE Z POCZĄTKU XX WIEKU

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie nr 568539-N-2019 z dnia 2019-07-03 r. Samorządowe Centrum Oświaty w Krasocinie: "DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KRASOCIN WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W CZASIE PRZEJAZDU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020".

Zbieranie statystyk

Dotyczy zadania pn. PRZEBUDOWA I REMONT ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KRASOCINIE - poprawiony wzór umowy

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-20 13:13:13, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)