Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Wójt Gminy Krasocin ogłasza, że w dniu 22.06.2020r o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie ul. Macierzy Szkolnej 1 odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kozia Wieś stanowiących własność Gminy Krasocin.

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Krasocin działając na podstawie art. 35 i art. 38 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 tj.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony.

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Krasocin stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm .) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-06-01 10:10:27, zmian dokonał(a): Grzegorz Dyksiński

WCAG 2.0 (Level AA)