Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 09.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.65 z póź. zm.) Wójt Gminy Krasocin odwołuje przetarg ustny nieograniczony

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Krasocin ogłasza, że w dniu 31.08.2020r o godzinie 11°°, w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego-garażu posadowionego na działce 1594/5 obręb ew. Oleszno stanowiącej własność Gminy Krasocin.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-07 11:34:47, zmian dokonał(a): Przemysław Hyski

WCAG 2.0 (Level AA)