Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Wójt Gminy stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 tj. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany.

Zbieranie statystyk

WÓJT GMINY KRASOCIN działając na podstawie art. 35 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 tj. ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 t.j. ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-20 13:13:13, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)