Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Zbieranie statystyk

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Zbieranie statystyk

ZARZĄDZENIE NR 68/2019 WÓJTA GMINY Krasocin z dnia 8 maja 2019r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Zbieranie statystyk

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

Zbieranie statystyk

POSTANOWIENIE NR 59/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 7 maja 2019 r.w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zbieranie statystyk

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

Zbieranie statystyk

Głosowanie przez pełnomocnika (dla wyborców powyżej 75 roku życia oraz dla wyborców niepełnosprawnych)

Zbieranie statystyk

Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania

Zbieranie statystyk

Głosowanie w kraju wyborców, stale zamieszkałych za granicą

Zbieranie statystyk

Dopisanie do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego

Zbieranie statystyk

POSTANOWIENIE NR 59/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 7 maja 2019 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-23 12:59:49, zmian dokonał(a): Przemysław Hyski

WCAG 2.0 (Level AA)