Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


OGŁOSZENIE URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Zbieranie statystyk

Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Zbieranie statystyk

Wybory do Sejmu i Senatu - 2019 r. (Strona KBW Kielce)

Zbieranie statystyk

POSTANOWIENIE NR 166/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zbieranie statystyk

Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w obwodach głosowanie za granicą

Zbieranie statystyk

Informacje dla niepełnosprawnych

Zbieranie statystyk

Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowaniu utworzonych w kraju

Zbieranie statystyk

Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania

Zbieranie statystyk

Głosowanie przez pełnomocnika

Zbieranie statystyk

Głosowanie korespondencyjne dla osób niepełnosprawnych

Zbieranie statystyk

Dopisanie się do spisu wyborców

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Zbieranie statystyk

POSTANOWIENIE NR 165/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zbieranie statystyk

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 16 września 2019 r.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin z dnia 11 września 2019 roku

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-23 12:59:49, zmian dokonał(a): Przemysław Hyski

WCAG 2.0 (Level AA)