Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości

Zbieranie statystyk

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 16 września 2019 r.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin z dnia 11 września 2019 roku

Zbieranie statystyk

INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KIELCACH z dnia 27 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Zbieranie statystyk

ZARZĄDZENIE NR 102-19 WÓJTA GMINY KRASOCIN z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Zbieranie statystyk

ZARZĄDZENIE NR 101-19 WÓJTA GMINY KRASOCIN z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-20 13:13:13, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)