Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


dataużytkownikopis
2020-02-25 14:21:15Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(5652)
2020-02-25 14:21:15Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(5653)
2020-02-25 14:20:40Krzysztof NygaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5653
2020-02-25 14:20:33Krzysztof NygaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5653
2020-02-25 14:20:32Krzysztof NygaDodano artykuł o tytule: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na przebudowę urzdzenia wodnego.
2020-02-25 14:19:48Krzysztof NygaDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na przebudowę urzdzenia wodnego.
2020-02-25 14:19:48Krzysztof NygaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5652
2020-02-25 14:18:57Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(5652)
2020-02-25 14:17:08Krzysztof NygaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5652
2020-02-25 14:16:50Krzysztof NygaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5652
2020-02-25 14:16:50Krzysztof NygaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5652
2020-02-25 14:16:47Krzysztof NygaDodano artykuł o tytule: Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na przebudowę urzdzenia wodnego.
2020-02-24 08:04:59Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(5649)
2020-02-24 08:04:42Krzysztof NygaDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: Informacji PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-2/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
2020-02-24 07:37:33Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(5650)
2020-02-24 07:37:33Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(5648)
2020-02-24 07:37:33Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(5651)
2020-02-24 07:37:33Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(5649)
2020-02-24 07:35:16Krzysztof NygaDodano artykuł o tytule: Informacji PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
2020-02-24 07:34:46Krzysztof NygaDodano artykuł o tytule: Informacji PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-8/20 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami
2020-02-24 07:34:09Krzysztof NygaDodano artykuł o tytule: Informacji PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-2/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
2020-02-24 07:33:30Krzysztof NygaDodano artykuł o tytule: Informacji PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-2/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
2020-02-19 14:38:32Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(5579)
2020-02-19 14:38:16Krzysztof NygaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5579
2020-02-19 14:38:07Krzysztof NygaDodano wersje artykułu. Wersja: 15 Tytuł: Zarządzenia 2020r.
2020-02-19 14:38:07Krzysztof NygaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5579

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-25 14:21:49, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)