Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


dataużytkownikopis
2020-06-01 10:10:27Grzegorz DyksińskiOpublikowano artykuły o ID:(5772)
2020-06-01 10:08:03Grzegorz DyksińskiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5772
2020-06-01 10:07:57Grzegorz DyksińskiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5772
2020-06-01 10:07:53Grzegorz DyksińskiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5772
2020-06-01 10:07:03Grzegorz DyksińskiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5772
2020-06-01 10:06:43Grzegorz DyksińskiDodano artykuł o tytule: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie kanalizacji sanitarnej t łocznej pod dnem rzeki Białka przewiertem sterowanym na dzia łce o numerze ewidencyjnym 348/1 obr ęb Borowiec, gm. Krasocin
2020-05-29 12:51:12Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(5771)
2020-05-29 12:49:39Krzysztof NygaDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przebudowę istniejącego słupa SN, budowę linii kablowej SN, budowę stacji transformatorowej, budowę linii kablowej nN, budowę złączy kablowych, na działkach nr ewid. 81/8, 81/9, 81/10, 129, 233, 297, 123, 165, 176, 173, 170 obręb 0010 Kozia Wieś gm. Krasocin.
2020-05-29 12:49:39Krzysztof NygaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5771
2020-05-29 12:49:21Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(5771)
2020-05-29 12:48:10Krzysztof NygaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5771
2020-05-29 12:47:10Krzysztof NygaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5771
2020-05-29 12:47:08Krzysztof NygaDodano artykuł o tytule: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przebudowę istniejącego słupa SN, budowę linii kablowej SN, budowę stacji transformatorowej, budowę linii kablowej nN, budowę złączy kablowych, na działkach nr ewid. 81/8, 81/9, 81/10, 129, 233, 297, 123, 165, 176, 173, 170 obręb 0010 Kozia Wieś gm. Krasocin.
2020-05-29 08:02:56Marta WytrychOpublikowano artykuły o ID:(5770)
2020-05-29 08:02:04Marta WytrychZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5770
2020-05-29 08:01:51Marta WytrychZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5770
2020-05-29 08:01:41Marta WytrychZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5770
2020-05-29 08:01:30Marta WytrychDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn. Remont dróg gminnych oraz budowa chodnika na terenie Gminy Krasocin
2020-05-29 08:01:30Marta WytrychDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5770
2020-05-29 08:01:09Marta WytrychOpublikowano artykuły o ID:(5770)
2020-05-29 08:00:47Marta WytrychZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5770
2020-05-29 08:00:33Marta WytrychDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5770
2020-05-29 07:59:32Marta WytrychDodano artykuł o tytule: Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn. Remont dróg gminnych oraz budowa chodnika na terenie Gminy Krasocin
2020-05-28 13:35:26Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(5769)
2020-05-28 13:35:15Krzysztof NygaDodano artykuł o tytule: Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w zw. z art. 15zzx 140 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568, poz. 695 i poz. 875), §26 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLI/400/18 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Św. z 2018 r. poz. 3332; zm.: Dz. Urz. Woj. Św. z 2019 r. poz. 4728) zwołuję XXI. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 14.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
2020-05-28 09:33:12Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(5579)

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-06-01 10:10:27, zmian dokonał(a): Grzegorz Dyksiński

WCAG 2.0 (Level AA)