Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


dataużytkownikopis
2019-12-12 13:40:04Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(5560)
2019-12-12 13:39:40Krzysztof NygaDodano artykuł o tytule: Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) zwołuję XVI. Sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.
2019-12-12 13:17:45Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(5241)
2019-12-12 13:17:23Krzysztof NygaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5241
2019-12-12 13:17:10Krzysztof NygaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5241
2019-12-12 13:16:52Krzysztof NygaDodano wersje artykułu. Wersja: 78 Tytuł: Zarządzenia 2019r.
2019-12-12 13:16:52Krzysztof NygaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5241
2019-12-12 13:09:27Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(5241)
2019-12-12 13:09:11Krzysztof NygaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5241
2019-12-12 13:08:20Krzysztof NygaDodano wersje artykułu. Wersja: 77 Tytuł: Zarządzenia 2019r.
2019-12-12 13:08:20Krzysztof NygaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5241
2019-12-12 12:30:48Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(3006)
2019-12-12 12:30:36Krzysztof NygaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=3006
2019-12-12 12:30:18Krzysztof NygaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=3006
2019-12-12 12:30:05Krzysztof NygaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=3006
2019-12-12 12:29:58Krzysztof NygaDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: Informacje dotyczące wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019-12-12 12:29:58Krzysztof NygaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=3006
2019-12-12 11:14:46Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(5559)
2019-12-12 11:14:24Krzysztof NygaDodano wersje artykułu. Wersja: 3 Tytuł: Wójt Gminy Krasocin ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Urzędzie Gminy Krasocin. Wymiar etatu - 1/4 etat
2019-12-12 11:14:24Krzysztof NygaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5559
2019-12-12 10:40:32Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(5559)
2019-12-12 10:39:46Krzysztof NygaDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: Wójt Gminy Krasocin ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Urzędzie Gminy Krasocin. Wymiar etatu - 1/4 etat
2019-12-12 10:39:46Krzysztof NygaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5559
2019-12-12 10:39:37Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(5559)
2019-12-12 10:38:50Krzysztof NygaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5559
2019-12-12 10:38:37Krzysztof NygaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5559

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-12-12 13:40:04, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)