Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


dataużytkownikopis
2019-03-25 15:01:54Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(5241)
2019-03-25 15:01:42Krzysztof NygaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5241
2019-03-25 15:01:04Krzysztof NygaDodano wersje artykułu. Wersja: 21 Tytuł: Zarządzenia 2019r.
2019-03-25 15:01:03Krzysztof NygaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5241
2019-03-25 14:58:32Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(5288)
2019-03-25 14:58:11Krzysztof NygaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5288
2019-03-25 14:57:09Krzysztof NygaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5288
2019-03-25 14:57:06Krzysztof NygaDodano artykuł o tytule: ZARZĄDZENIE NR 48/2019 WÓJTA GMINY KRASOCIN z dnia 21 marca 2019r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
2019-03-22 07:58:43Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(5287)
2019-03-22 07:58:22Krzysztof NygaDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: POSTANOWIENIEPREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJz dnia 25 lutego 2019 r.w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
2019-03-22 07:58:22Krzysztof NygaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5287
2019-03-22 07:58:06Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(5287)
2019-03-22 07:57:45Krzysztof NygaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5287
2019-03-22 07:57:24Krzysztof NygaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5287
2019-03-22 07:57:12Krzysztof NygaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5287
2019-03-22 07:56:32Krzysztof NygaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5287
2019-03-22 07:56:14Krzysztof NygaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5287
2019-03-22 07:56:08Krzysztof NygaDodano artykuł o tytule: POSTANOWIENIEPREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJz dnia 25 lutego 2019 r.w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
2019-03-22 07:52:26Krzysztof NygaDodano folder Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 ()
2019-03-21 14:12:03Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(4790)
2019-03-21 14:11:41Krzysztof NygaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4790
2019-03-21 14:10:49Krzysztof NygaDodano wersje artykułu. Wersja: 87 Tytuł: Zarządzenia 2018r.
2019-03-21 14:10:49Krzysztof NygaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4790
2019-03-21 11:17:29Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(5286)
2019-03-21 11:17:09Krzysztof NygaDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2019 rok. Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z pó źn. zm .) Wójt Gminy Krasocin ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2019 rok.
2019-03-21 11:17:09Krzysztof NygaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5286

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-25 15:01:54, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)