Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze61423
RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE53126
Informacje których nieudostępniono w BIP29669
SPRZEDAŻ DETALICZNA - SKLEPY20143
Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy16398
Dane adresowe Urzędu Gminy w Krasocinie8444
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN8419
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY NR 3 STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRASOCIN8337
ZMIANA Nr 3 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - PROJEKT8112
OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRASOCINIE z dnia 11 maja 2015 roku w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej8105
Poradnik interesanta7980
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007r.7335
Oświadczenia majątkowe za rok 2006r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6993
Pierwsze Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin kadencji 2006-20106941
Zarządzenia 2011r.6924
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 grudnia 2010r.6741
Oświadczenia majątkowe za rok 2008r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6716
Jednostki Organizacyjne Wyodrębnione6703
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008r.6611
Oświadczenia majątkowe za rok 2007r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6548
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2011r.6479
Sesja Rady Gminy Krasocin 1 grudnia 2010r.6447
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta6300
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2006r6151
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krasocin oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Krasocinie złożone przed rozpoczęciem pełnienia powierzonych funkcji nowej kadencji 2006-20106137
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu6126
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN Z DNIA 04. 02. 2015 R. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 1398 obręb geodezyjny Oleszno na terenie gminy Krasocin oraz prognozy oddziaływania na środowisko.6126
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 luty 2011r.6122
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2010r.6105
Oświadczenia majątkowe za rok 2011r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta6063
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin6006
Informacje:5971
Sesja Rady Gminy Krasocin 6 grudnia 2010r.5896
Sesja Rady Gminy Krasocin 18 kwietnia 2011r.5892
Sesja Rady Gminy Krasocin 13 maja 2011r.5866
Oświadczenia majątkowe za rok 2005r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta5815
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 marca 2011r.5750
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN Z DNIA 04. 02. 2015 R. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin oraz prognozy oddziaływania na środowisko.5668
USC5663
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Utworzenie terenu rekreacyjnego (turystyczne miejsce postojowe) na części działki nr ew. 280 obręb Wola Świdzińska, dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.5623
Skład Rady Gminy kadencji 2014-20185609
Sesja Rady Gminy Krasocin 10 listopada 2010r.5491
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 czerwca 2011r.5472
Sesja Rady Gminy Krasocin 9 sierpnia 2011r.5458
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej - szkolenia i wizyty studyjne5410
Sesja Rady Gminy Krasocin 28 października 2010r5332
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2009r.5324
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2005r5323
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2012r.5255

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-26 11:42:42, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)