Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze66519
RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE54589
Informacje których nieudostępniono w BIP30025
SPRZEDAŻ DETALICZNA - SKLEPY21113
Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy18412
Poradnik interesanta9899
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN9583
OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRASOCINIE z dnia 11 maja 2015 roku w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej9380
Dane adresowe Urzędu Gminy w Krasocinie9362
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY NR 3 STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRASOCIN9133
ZMIANA Nr 3 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - PROJEKT8821
Zarządzenia 2011r.8584
Pierwsze Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin kadencji 2006-20108486
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA7696
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko7675
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Utworzenie terenu rekreacyjnego (turystyczne miejsce postojowe) na części działki nr ew. 280 obręb Wola Świdzińska, dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.7671
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007r.7637
Jednostki Organizacyjne Wyodrębnione7524
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dla projektu pn.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasocin"7435
Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Samorządowym Centrum Oświaty w Krasocinie na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. kadr7407
Oświadczenia majątkowe za rok 2006r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7268
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu7258
OBWIESZCZENIE7179
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta7175
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 grudnia 2010r.7038
Zarządzenie nr 71-2016 Wójta Gminy Krasocin z dnia 29 sierpnia 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.7021
Oświadczenia majątkowe za rok 2008r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7004
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008r.6974
Oświadczenia majątkowe za rok 2007r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6877
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Krasocin na lata 2016 - 2021. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji6862
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko urzędnicze: Starszy referent ds. kadrowych w Samorządowym Centrum Oświaty w Krasocinie6782
Informacje:6736
Sesja Rady Gminy Krasocin 1 grudnia 2010r.6706
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN Z DNIA 04. 02. 2015 R. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 1398 obręb geodezyjny Oleszno na terenie gminy Krasocin oraz prognozy oddziaływania na środowisko.6685
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta6535
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin6495
USC6487
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krasocin oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Krasocinie złożone przed rozpoczęciem pełnienia powierzonych funkcji nowej kadencji 2006-20106442
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2006r6430
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 luty 2011r.6398
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kadr6371
Sesja Rady Gminy Krasocin 18 kwietnia 2011r.6195
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN Z DNIA 04. 02. 2015 R. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin oraz prognozy oddziaływania na środowisko.6171
Sesja Rady Gminy Krasocin 6 grudnia 2010r.6164
Sesja Rady Gminy Krasocin 13 maja 2011r.6159
Oświadczenia majątkowe za rok 2005r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6123
Skład Rady Gminy kadencji 2014-20186082
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej - szkolenia i wizyty studyjne6078
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 marca 2011r.6073

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 11:39:54, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)