Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze69307
RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE54923
Informacje których nieudostępniono w BIP31259
SPRZEDAŻ DETALICZNA - SKLEPY21490
Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy19434
Poradnik interesanta10711
Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Samorządowym Centrum Oświaty w Krasocinie na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. kadr10570
Dane adresowe Urzędu Gminy w Krasocinie9786
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA9550
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko urzędnicze: Starszy referent ds. kadrowych w Samorządowym Centrum Oświaty w Krasocinie9451
Zarządzenia 2011r.9275
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko9098
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kadr8999
Pierwsze Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin kadencji 2006-20108688
Jednostki Organizacyjne Wyodrębnione7836
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu7816
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007r.7776
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin7768
Oświadczenia majątkowe za rok 2006r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7404
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta7349
Oświadczenia majątkowe za rok 2008r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7144
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 grudnia 2010r.7143
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008r.7129
Informacje:7084
Oświadczenia majątkowe za rok 2007r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7033
USC6887
Sesja Rady Gminy Krasocin 1 grudnia 2010r.6852
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta6740
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z rozpoczęciem kadencji 2014-20186643
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krasocin oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Krasocinie złożone przed rozpoczęciem pełnienia powierzonych funkcji nowej kadencji 2006-20106587
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2006r6572
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 luty 2011r.6519
Skład Rady Gminy kadencji 2018-20236500
Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr VI studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin.6382
Sesja Rady Gminy Krasocin 18 kwietnia 2011r.6313
Sesja Rady Gminy Krasocin 6 grudnia 2010r.6297
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej - szkolenia i wizyty studyjne6272
Sesja Rady Gminy Krasocin 13 maja 2011r.6270
Oświadczenia majątkowe za rok 2005r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6221
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 marca 2011r.6180
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z zakończeniem kadencji 2010-20146048
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy6020
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 czerwca 2011r.5910
Sesja Rady Gminy Krasocin 10 listopada 2010r.5876
Sesja Rady Gminy Krasocin 9 sierpnia 2011r.5824
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2005r5768
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2009r.5719
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.5719
Sesja Rady Gminy Krasocin 28 października 2010r5689

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-24 10:49:00, zmian dokonał(a): Marta Wytrych

WCAG 2.0 (Level AA)