Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze73742
RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE55431
Informacje których nieudostępniono w BIP35292
SPRZEDAŻ DETALICZNA - SKLEPY22364
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Krasocin z dnia 31 stycznia 2020r.21599
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko13824
Poradnik interesanta12653
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin12067
Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr VI studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin.11896
Zarządzenia 2011r.11036
Dane adresowe Urzędu Gminy w Krasocinie10864
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu10030
Jednostki Organizacyjne Wyodrębnione8685
USC8118
Informacje:7937
Skład Rady Gminy kadencji 2018-20237601
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 grudnia 2010r.7487
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.7483
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z rozpoczęciem kadencji 2014-20187369
Sesja Rady Gminy Krasocin 1 grudnia 2010r.7169
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.7140
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy7135
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej - szkolenia i wizyty studyjne6881
Zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego6868
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 luty 2011r.6866
Sesja Rady Gminy Krasocin 18 kwietnia 2011r.6676
Sesja Rady Gminy Krasocin 13 maja 2011r.6625
Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin6617
Sesja Rady Gminy Krasocin 6 grudnia 2010r.6607
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 marca 2011r.6543
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z zakończeniem kadencji 2010-20146476
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy6439
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2014r. złożone w terminie do 30 kwietnia 2015 r.6359
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy za 2015r.6337
Usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości6313
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 czerwca 2011r.6290
Zarządzenia 2010r.6250
Sesja Rady Gminy Krasocin 10 listopada 2010r.6227
Zarządzenia 2014r.6222
Sesja Rady Gminy Krasocin 9 sierpnia 2011r.6161
Zarządzenia 2012r.6080
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2015r.6073
Zarządzenia 2013r.6035
Zarządzenia 2016r.6029
Sesja Rady Gminy Krasocin 28 października 2010r6015
Zarządzenia 2006r.6004
Zarządzenia 2015r.5974
Zarządzenia 2009r.5867
Podział nieruchomości5767

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-07 11:34:47, zmian dokonał(a): Przemysław Hyski

WCAG 2.0 (Level AA)