Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze69940
RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE55047
Informacje których nieudostępniono w BIP32060
SPRZEDAŻ DETALICZNA - SKLEPY21584
Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy19756
Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Samorządowym Centrum Oświaty w Krasocinie na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. kadr11333
Poradnik interesanta10925
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA10366
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko urzędnicze: Starszy referent ds. kadrowych w Samorządowym Centrum Oświaty w Krasocinie10080
Dane adresowe Urzędu Gminy w Krasocinie9936
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko9874
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kadr9608
Zarządzenia 2011r.9469
Pierwsze Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin kadencji 2006-20108728
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin8566
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu8032
Jednostki Organizacyjne Wyodrębnione7914
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007r.7813
Oświadczenia majątkowe za rok 2006r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7441
Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr VI studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin.7206
Oświadczenia majątkowe za rok 2008r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7180
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 grudnia 2010r.7179
Informacje:7169
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008r.7168
Oświadczenia majątkowe za rok 2007r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7076
USC7052
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z rozpoczęciem kadencji 2014-20186994
Sesja Rady Gminy Krasocin 1 grudnia 2010r.6888
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta6783
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krasocin oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Krasocinie złożone przed rozpoczęciem pełnienia powierzonych funkcji nowej kadencji 2006-20106620
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2006r6607
Skład Rady Gminy kadencji 2018-20236593
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 luty 2011r.6551
Sesja Rady Gminy Krasocin 18 kwietnia 2011r.6353
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej - szkolenia i wizyty studyjne6337
Sesja Rady Gminy Krasocin 6 grudnia 2010r.6331
Sesja Rady Gminy Krasocin 13 maja 2011r.6309
Oświadczenia majątkowe za rok 2005r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6255
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 marca 2011r.6218
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.6117
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z zakończeniem kadencji 2010-20146089
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy6061
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 czerwca 2011r.5946
Sesja Rady Gminy Krasocin 10 listopada 2010r.5909
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2014r. złożone w terminie do 30 kwietnia 2015 r.5896
Sesja Rady Gminy Krasocin 9 sierpnia 2011r.5858
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2005r5797
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2009r.5756
Sesja Rady Gminy Krasocin 28 października 2010r5734

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-24 12:49:51, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)