Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze62265
RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE53503
Informacje których nieudostępniono w BIP29706
SPRZEDAŻ DETALICZNA - SKLEPY20270
Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy16601
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN8689
Dane adresowe Urzędu Gminy w Krasocinie8542
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY NR 3 STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRASOCIN8440
OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRASOCINIE z dnia 11 maja 2015 roku w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej8391
Poradnik interesanta8204
ZMIANA Nr 3 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - PROJEKT8167
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007r.7372
Zarządzenia 2011r.7096
Oświadczenia majątkowe za rok 2006r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7027
Pierwsze Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin kadencji 2006-20106983
Jednostki Organizacyjne Wyodrębnione6785
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 grudnia 2010r.6776
Oświadczenia majątkowe za rok 2008r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6761
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta6741
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008r.6648
Oświadczenia majątkowe za rok 2007r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6584
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2011r.6517
Sesja Rady Gminy Krasocin 1 grudnia 2010r.6483
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu6244
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2006r6183
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krasocin oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Krasocinie złożone przed rozpoczęciem pełnienia powierzonych funkcji nowej kadencji 2006-20106174
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN Z DNIA 04. 02. 2015 R. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 1398 obręb geodezyjny Oleszno na terenie gminy Krasocin oraz prognozy oddziaływania na środowisko.6169
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 luty 2011r.6156
Oświadczenia majątkowe za rok 2011r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta6103
Informacje:6059
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin6053
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Utworzenie terenu rekreacyjnego (turystyczne miejsce postojowe) na części działki nr ew. 280 obręb Wola Świdzińska, dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.5981
Sesja Rady Gminy Krasocin 6 grudnia 2010r.5935
Sesja Rady Gminy Krasocin 18 kwietnia 2011r.5926
Sesja Rady Gminy Krasocin 13 maja 2011r.5897
Oświadczenia majątkowe za rok 2005r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta5853
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 marca 2011r.5786
USC5776
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN Z DNIA 04. 02. 2015 R. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin oraz prognozy oddziaływania na środowisko.5718
Skład Rady Gminy kadencji 2014-20185677
Sesja Rady Gminy Krasocin 10 listopada 2010r.5530
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 czerwca 2011r.5507
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej - szkolenia i wizyty studyjne5489
Sesja Rady Gminy Krasocin 9 sierpnia 2011r.5486
Sesja Rady Gminy Krasocin 28 października 2010r5372
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2005r5361
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2009r.5358
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2012r.5302
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta5280

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-25 13:41:19, zmian dokonał(a): Marta Wytrych

WCAG 2.0 (Level AA)