Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze62922
RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE53893
Informacje których nieudostępniono w BIP29741
SPRZEDAŻ DETALICZNA - SKLEPY20397
Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy16876
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN8747
Dane adresowe Urzędu Gminy w Krasocinie8653
OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRASOCINIE z dnia 11 maja 2015 roku w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej8537
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY NR 3 STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRASOCIN8486
Poradnik interesanta8423
ZMIANA Nr 3 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - PROJEKT8217
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007r.7410
Zarządzenia 2011r.7272
Pierwsze Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin kadencji 2006-20107110
Oświadczenia majątkowe za rok 2006r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7063
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta6950
Jednostki Organizacyjne Wyodrębnione6884
Oświadczenia majątkowe za rok 2008r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6802
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 grudnia 2010r.6801
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008r.6699
Oświadczenia majątkowe za rok 2007r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6618
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2011r.6554
Sesja Rady Gminy Krasocin 1 grudnia 2010r.6510
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu6347
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Utworzenie terenu rekreacyjnego (turystyczne miejsce postojowe) na części działki nr ew. 280 obręb Wola Świdzińska, dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.6316
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2006r6217
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN Z DNIA 04. 02. 2015 R. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 1398 obręb geodezyjny Oleszno na terenie gminy Krasocin oraz prognozy oddziaływania na środowisko.6213
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krasocin oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Krasocinie złożone przed rozpoczęciem pełnienia powierzonych funkcji nowej kadencji 2006-20106208
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 luty 2011r.6184
Oświadczenia majątkowe za rok 2011r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta6155
Informacje:6128
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin6104
Sesja Rady Gminy Krasocin 6 grudnia 2010r.5958
Sesja Rady Gminy Krasocin 18 kwietnia 2011r.5958
Sesja Rady Gminy Krasocin 13 maja 2011r.5927
Oświadczenia majątkowe za rok 2005r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta5887
USC5848
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 marca 2011r.5819
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN Z DNIA 04. 02. 2015 R. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin oraz prognozy oddziaływania na środowisko.5766
Skład Rady Gminy kadencji 2014-20185730
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta5589
Sesja Rady Gminy Krasocin 10 listopada 2010r.5557
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej - szkolenia i wizyty studyjne5546
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 czerwca 2011r.5534
Sesja Rady Gminy Krasocin 9 sierpnia 2011r.5509
Sesja Rady Gminy Krasocin 28 października 2010r5410
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2005r5400
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2009r.5389
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko5371

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-09-21 14:07:24, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)