Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze73163
RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE55382
Informacje których nieudostępniono w BIP35230
SPRZEDAŻ DETALICZNA - SKLEPY22238
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Krasocin z dnia 31 stycznia 2020r.21325
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA14425
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko13624
Poradnik interesanta12297
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin11971
Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr VI studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin.11447
Zarządzenia 2011r.10818
Dane adresowe Urzędu Gminy w Krasocinie10732
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu9640
Pierwsze Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin kadencji 2006-20109006
Jednostki Organizacyjne Wyodrębnione8563
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007r.8118
USC7911
Informacje:7821
Oświadczenia majątkowe za rok 2006r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7716
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008r.7486
Oświadczenia majątkowe za rok 2008r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7459
Skład Rady Gminy kadencji 2018-20237454
Oświadczenia majątkowe za rok 2007r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7405
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 grudnia 2010r.7401
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.7361
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z rozpoczęciem kadencji 2014-20187286
Sesja Rady Gminy Krasocin 1 grudnia 2010r.7110
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy7031
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2006r6909
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krasocin oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Krasocinie złożone przed rozpoczęciem pełnienia powierzonych funkcji nowej kadencji 2006-20106892
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.6808
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 luty 2011r.6793
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej - szkolenia i wizyty studyjne6783
Sesja Rady Gminy Krasocin 18 kwietnia 2011r.6601
Zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego6599
Sesja Rady Gminy Krasocin 13 maja 2011r.6556
Sesja Rady Gminy Krasocin 6 grudnia 2010r.6529
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 marca 2011r.6473
Oświadczenia majątkowe za rok 2005r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6466
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z zakończeniem kadencji 2010-20146392
Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin6390
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy6364
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2014r. złożone w terminie do 30 kwietnia 2015 r.6274
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 czerwca 2011r.6208
Usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości6171
Sesja Rady Gminy Krasocin 10 listopada 2010r.6147
Sesja Rady Gminy Krasocin 9 sierpnia 2011r.6087
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2005r6033
Zarządzenia 2010r.6029

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-06-01 10:10:27, zmian dokonał(a): Grzegorz Dyksiński

WCAG 2.0 (Level AA)