Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze70732
RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE55150
Informacje których nieudostępniono w BIP33082
SPRZEDAŻ DETALICZNA - SKLEPY21736
Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy20207
Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Samorządowym Centrum Oświaty w Krasocinie na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. kadr12355
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA11600
Poradnik interesanta11271
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko11083
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko urzędnicze: Starszy referent ds. kadrowych w Samorządowym Centrum Oświaty w Krasocinie10855
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kadr10400
Dane adresowe Urzędu Gminy w Krasocinie10164
Zarządzenia 2011r.9881
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin9702
Pierwsze Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin kadencji 2006-20108805
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu8413
Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr VI studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin.8413
Jednostki Organizacyjne Wyodrębnione8074
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007r.7894
Oświadczenia majątkowe za rok 2006r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7514
Informacje:7335
USC7267
Oświadczenia majątkowe za rok 2008r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7262
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008r.7251
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 grudnia 2010r.7245
Oświadczenia majątkowe za rok 2007r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7161
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z rozpoczęciem kadencji 2014-20187079
Sesja Rady Gminy Krasocin 1 grudnia 2010r.6958
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta6866
Skład Rady Gminy kadencji 2018-20236790
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krasocin oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Krasocinie złożone przed rozpoczęciem pełnienia powierzonych funkcji nowej kadencji 2006-20106690
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2006r6689
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 luty 2011r.6622
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.6508
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej - szkolenia i wizyty studyjne6462
Sesja Rady Gminy Krasocin 18 kwietnia 2011r.6428
Sesja Rady Gminy Krasocin 6 grudnia 2010r.6390
Sesja Rady Gminy Krasocin 13 maja 2011r.6390
Oświadczenia majątkowe za rok 2005r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6322
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 marca 2011r.6299
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z zakończeniem kadencji 2010-20146168
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy6145
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy6110
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2014r. złożone w terminie do 30 kwietnia 2015 r.6061
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 czerwca 2011r.6027
Sesja Rady Gminy Krasocin 10 listopada 2010r.5982
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.5941
Sesja Rady Gminy Krasocin 9 sierpnia 2011r.5922
Zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego5871

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-20 13:13:13, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)