Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze65301
RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE54405
Informacje których nieudostępniono w BIP29952
SPRZEDAŻ DETALICZNA - SKLEPY20902
Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy17948
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN9488
Poradnik interesanta9464
OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRASOCINIE z dnia 11 maja 2015 roku w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej9301
Dane adresowe Urzędu Gminy w Krasocinie9112
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY NR 3 STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRASOCIN9047
ZMIANA Nr 3 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - PROJEKT8725
Zarządzenia 2011r.8189
Pierwsze Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin kadencji 2006-20108101
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007r.7580
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Utworzenie terenu rekreacyjnego (turystyczne miejsce postojowe) na części działki nr ew. 280 obręb Wola Świdzińska, dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.7355
Jednostki Organizacyjne Wyodrębnione7341
Oświadczenia majątkowe za rok 2006r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7229
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta7124
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 grudnia 2010r.6967
Oświadczenia majątkowe za rok 2008r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6966
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko6946
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu6943
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008r.6920
Oświadczenia majątkowe za rok 2007r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6802
Sesja Rady Gminy Krasocin 1 grudnia 2010r.6639
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN Z DNIA 04. 02. 2015 R. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 1398 obręb geodezyjny Oleszno na terenie gminy Krasocin oraz prognozy oddziaływania na środowisko.6611
Informacje:6571
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA6571
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta6457
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin6393
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krasocin oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Krasocinie złożone przed rozpoczęciem pełnienia powierzonych funkcji nowej kadencji 2006-20106389
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2006r6383
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 luty 2011r.6347
USC6323
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dla projektu pn.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasocin"6313
Sesja Rady Gminy Krasocin 18 kwietnia 2011r.6129
OBWIESZCZENIE6125
Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Samorządowym Centrum Oświaty w Krasocinie na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. kadr6107
Sesja Rady Gminy Krasocin 6 grudnia 2010r.6091
Sesja Rady Gminy Krasocin 13 maja 2011r.6088
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN Z DNIA 04. 02. 2015 R. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin oraz prognozy oddziaływania na środowisko.6082
Oświadczenia majątkowe za rok 2005r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6079
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 marca 2011r.5993
Skład Rady Gminy kadencji 2014-20185978
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej - szkolenia i wizyty studyjne5945
Zarządzenie nr 71-2016 Wójta Gminy Krasocin z dnia 29 sierpnia 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.5944
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Krasocin na lata 2016 - 2021. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji5792
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 czerwca 2011r.5724
Sesja Rady Gminy Krasocin 10 listopada 2010r.5713

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-19 13:48:28, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)