Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze64358
RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE54266
Informacje których nieudostępniono w BIP29875
SPRZEDAŻ DETALICZNA - SKLEPY20715
Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy17485
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN9373
OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRASOCINIE z dnia 11 maja 2015 roku w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej9195
Poradnik interesanta8988
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY NR 3 STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRASOCIN8931
Dane adresowe Urzędu Gminy w Krasocinie8906
ZMIANA Nr 3 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - PROJEKT8607
Zarządzenia 2011r.7788
Pierwsze Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin kadencji 2006-20107644
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007r.7507
Oświadczenia majątkowe za rok 2006r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7168
Jednostki Organizacyjne Wyodrębnione7125
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Utworzenie terenu rekreacyjnego (turystyczne miejsce postojowe) na części działki nr ew. 280 obręb Wola Świdzińska, dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.7111
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta7054
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 grudnia 2010r.6906
Oświadczenia majątkowe za rok 2008r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6901
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008r.6841
Oświadczenia majątkowe za rok 2007r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6724
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2011r.6682
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu6625
Sesja Rady Gminy Krasocin 1 grudnia 2010r.6598
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN Z DNIA 04. 02. 2015 R. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 1398 obręb geodezyjny Oleszno na terenie gminy Krasocin oraz prognozy oddziaływania na środowisko.6511
Informacje:6385
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krasocin oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Krasocinie złożone przed rozpoczęciem pełnienia powierzonych funkcji nowej kadencji 2006-20106324
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko6323
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2006r6317
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 luty 2011r.6295
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin6288
Oświadczenia majątkowe za rok 2011r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta6280
USC6128
Sesja Rady Gminy Krasocin 18 kwietnia 2011r.6069
Sesja Rady Gminy Krasocin 6 grudnia 2010r.6046
Sesja Rady Gminy Krasocin 13 maja 2011r.6019
Oświadczenia majątkowe za rok 2005r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6006
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta6001
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN Z DNIA 04. 02. 2015 R. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin oraz prognozy oddziaływania na środowisko.5982
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 marca 2011r.5938
Skład Rady Gminy kadencji 2014-20185887
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej - szkolenia i wizyty studyjne5741
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA5707
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 czerwca 2011r.5658
Sesja Rady Gminy Krasocin 10 listopada 2010r.5654
Sesja Rady Gminy Krasocin 9 sierpnia 2011r.5600
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2005r5513
Sesja Rady Gminy Krasocin 28 października 2010r5499

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-23 09:21:50, zmian dokonał(a): Marta Wytrych

WCAG 2.0 (Level AA)