Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze68060
RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE54801
Informacje których nieudostępniono w BIP30615
SPRZEDAŻ DETALICZNA - SKLEPY21367
Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy19098
Poradnik interesanta10397
Dane adresowe Urzędu Gminy w Krasocinie9640
Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Samorządowym Centrum Oświaty w Krasocinie na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. kadr9162
Zarządzenia 2011r.9081
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA8906
Pierwsze Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin kadencji 2006-20108648
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko8471
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko urzędnicze: Starszy referent ds. kadrowych w Samorządowym Centrum Oświaty w Krasocinie8280
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kadr7848
Jednostki Organizacyjne Wyodrębnione7741
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007r.7736
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu7566
Oświadczenia majątkowe za rok 2006r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7361
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta7306
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin7120
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 grudnia 2010r.7108
Oświadczenia majątkowe za rok 2008r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7099
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008r.7080
Oświadczenia majątkowe za rok 2007r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6986
Informacje:6982
Sesja Rady Gminy Krasocin 1 grudnia 2010r.6806
USC6737
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta6666
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krasocin oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Krasocinie złożone przed rozpoczęciem pełnienia powierzonych funkcji nowej kadencji 2006-20106545
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2006r6537
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 luty 2011r.6470
Skład Rady Gminy kadencji 2018-20236427
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z rozpoczęciem kadencji 2014-20186280
Sesja Rady Gminy Krasocin 18 kwietnia 2011r.6270
Sesja Rady Gminy Krasocin 6 grudnia 2010r.6247
Sesja Rady Gminy Krasocin 13 maja 2011r.6227
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej - szkolenia i wizyty studyjne6215
Oświadczenia majątkowe za rok 2005r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6184
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 marca 2011r.6134
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z zakończeniem kadencji 2010-20145992
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy5930
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 czerwca 2011r.5864
Sesja Rady Gminy Krasocin 10 listopada 2010r.5838
Sesja Rady Gminy Krasocin 9 sierpnia 2011r.5781
Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr VI studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin.5733
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2005r5725
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2009r.5672
Sesja Rady Gminy Krasocin 28 października 2010r5643
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2013r.5595

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-15 12:54:20, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)