Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze75834
RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE55474
Informacje których nieudostępniono w BIP35531
SPRZEDAŻ DETALICZNA - SKLEPY22494
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Krasocin z dnia 31 stycznia 2020r.21976
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko14759
Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr VI studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin.13018
Poradnik interesanta13016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin12998
Zarządzenia 2011r.11339
Dane adresowe Urzędu Gminy w Krasocinie11019
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu10284
Jednostki Organizacyjne Wyodrębnione8825
USC8294
Informacje:8053
Skład Rady Gminy kadencji 2018-20237747
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.7560
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 grudnia 2010r.7559
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z rozpoczęciem kadencji 2014-20187449
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.7382
Sesja Rady Gminy Krasocin 1 grudnia 2010r.7233
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy7209
Zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego7092
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej - szkolenia i wizyty studyjne6976
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 luty 2011r.6935
Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin6808
Informacja o otwarciu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)6791
Sesja Rady Gminy Krasocin 18 kwietnia 2011r.6760
Sesja Rady Gminy Krasocin 13 maja 2011r.6704
Sesja Rady Gminy Krasocin 6 grudnia 2010r.6683
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 marca 2011r.6605
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy za 2015r.6576
Zarządzenia 2010r.6553
Zarządzenia 2014r.6536
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy6513
Usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości6490
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2014r. złożone w terminie do 30 kwietnia 2015 r.6432
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 czerwca 2011r.6371
Zarządzenia 2012r.6370
Zarządzenia 2006r.6342
Zarządzenia 2013r.6339
Zarządzenia 2016r.6332
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2015r.6325
Sesja Rady Gminy Krasocin 10 listopada 2010r.6311
Zarządzenia 2015r.6263
Sesja Rady Gminy Krasocin 9 sierpnia 2011r.6242
Zarządzenia 2009r.6156
Sesja Rady Gminy Krasocin 28 października 2010r6085
Zarządzenia 2017r.5980

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-16 13:02:1, zmian dokonał(a): Przemysław Hyski

WCAG 2.0 (Level AA)