Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze63529
RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE54098
Informacje których nieudostępniono w BIP29790
SPRZEDAŻ DETALICZNA - SKLEPY20480
Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy17159
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN8819
Dane adresowe Urzędu Gminy w Krasocinie8751
Poradnik interesanta8640
OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRASOCINIE z dnia 11 maja 2015 roku w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej8591
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY NR 3 STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRASOCIN8566
ZMIANA Nr 3 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - PROJEKT8282
Zarządzenia 2011r.7463
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007r.7441
Pierwsze Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin kadencji 2006-20107289
Oświadczenia majątkowe za rok 2006r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7096
Jednostki Organizacyjne Wyodrębnione6993
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta6978
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 grudnia 2010r.6838
Oświadczenia majątkowe za rok 2008r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6832
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008r.6741
Oświadczenia majątkowe za rok 2007r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6657
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2011r.6597
Sesja Rady Gminy Krasocin 1 grudnia 2010r.6547
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu6452
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Utworzenie terenu rekreacyjnego (turystyczne miejsce postojowe) na części działki nr ew. 280 obręb Wola Świdzińska, dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.6431
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN Z DNIA 04. 02. 2015 R. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 1398 obręb geodezyjny Oleszno na terenie gminy Krasocin oraz prognozy oddziaływania na środowisko.6282
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2006r6245
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krasocin oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Krasocinie złożone przed rozpoczęciem pełnienia powierzonych funkcji nowej kadencji 2006-20106244
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 luty 2011r.6228
Informacje:6224
Oświadczenia majątkowe za rok 2011r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta6192
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin6170
Sesja Rady Gminy Krasocin 18 kwietnia 2011r.6001
Sesja Rady Gminy Krasocin 6 grudnia 2010r.5993
Sesja Rady Gminy Krasocin 13 maja 2011r.5960
USC5945
Oświadczenia majątkowe za rok 2005r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta5928
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 marca 2011r.5867
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN Z DNIA 04. 02. 2015 R. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin oraz prognozy oddziaływania na środowisko.5825
Skład Rady Gminy kadencji 2014-20185787
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta5743
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko5608
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej - szkolenia i wizyty studyjne5601
Sesja Rady Gminy Krasocin 10 listopada 2010r.5600
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 czerwca 2011r.5582
Sesja Rady Gminy Krasocin 9 sierpnia 2011r.5542
Sesja Rady Gminy Krasocin 28 października 2010r5443
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2005r5436
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2009r.5418

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-24 13:10:57, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)