Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze71855
RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE55252
Informacje których nieudostępniono w BIP34612
SPRZEDAŻ DETALICZNA - SKLEPY22003
Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy20776
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA13119
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko12573
Poradnik interesanta11693
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin11234
Dane adresowe Urzędu Gminy w Krasocinie10440
Zarządzenia 2011r.10346
Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr VI studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin.9942
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu8995
Pierwsze Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin kadencji 2006-20108885
Jednostki Organizacyjne Wyodrębnione8310
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007r.7986
Oświadczenia majątkowe za rok 2006r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7595
Informacje:7582
USC7546
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008r.7348
Oświadczenia majątkowe za rok 2008r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7341
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 grudnia 2010r.7311
Oświadczenia majątkowe za rok 2007r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7259
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z rozpoczęciem kadencji 2014-20187161
Skład Rady Gminy kadencji 2018-20237157
Sesja Rady Gminy Krasocin 1 grudnia 2010r.7027
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.6986
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta6954
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2006r6785
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krasocin oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Krasocinie złożone przed rozpoczęciem pełnienia powierzonych funkcji nowej kadencji 2006-20106780
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 luty 2011r.6692
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy6635
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej - szkolenia i wizyty studyjne6606
Sesja Rady Gminy Krasocin 18 kwietnia 2011r.6498
Sesja Rady Gminy Krasocin 13 maja 2011r.6457
Sesja Rady Gminy Krasocin 6 grudnia 2010r.6452
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.6426
Oświadczenia majątkowe za rok 2005r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6385
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 marca 2011r.6370
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z zakończeniem kadencji 2010-20146253
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy6243
Zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego6189
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2014r. złożone w terminie do 30 kwietnia 2015 r.6146
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 czerwca 2011r.6101
Sesja Rady Gminy Krasocin 10 listopada 2010r.6049
Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin6038
Sesja Rady Gminy Krasocin 9 sierpnia 2011r.5995
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2005r5944
Usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości5898

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-29 14:03:00, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)