Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze71152
RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE55203
Informacje których nieudostępniono w BIP33781
SPRZEDAŻ DETALICZNA - SKLEPY21838
Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy20443
Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Samorządowym Centrum Oświaty w Krasocinie na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. kadr12896
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA12300
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko11772
Poradnik interesanta11456
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko urzędnicze: Starszy referent ds. kadrowych w Samorządowym Centrum Oświaty w Krasocinie11265
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kadr10822
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin10416
Dane adresowe Urzędu Gminy w Krasocinie10275
Zarządzenia 2011r.10062
Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr VI studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin.9104
Pierwsze Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin kadencji 2006-20108840
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu8654
Jednostki Organizacyjne Wyodrębnione8172
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007r.7940
Oświadczenia majątkowe za rok 2006r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7554
Informacje:7435
USC7398
Oświadczenia majątkowe za rok 2008r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7303
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008r.7299
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 grudnia 2010r.7277
Oświadczenia majątkowe za rok 2007r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7210
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z rozpoczęciem kadencji 2014-20187120
Sesja Rady Gminy Krasocin 1 grudnia 2010r.6988
Skład Rady Gminy kadencji 2018-20236932
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta6911
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2006r6738
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.6731
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krasocin oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Krasocinie złożone przed rozpoczęciem pełnienia powierzonych funkcji nowej kadencji 2006-20106726
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 luty 2011r.6656
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej - szkolenia i wizyty studyjne6539
Sesja Rady Gminy Krasocin 18 kwietnia 2011r.6460
Sesja Rady Gminy Krasocin 13 maja 2011r.6421
Sesja Rady Gminy Krasocin 6 grudnia 2010r.6417
Oświadczenia majątkowe za rok 2005r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6350
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy6345
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 marca 2011r.6333
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z zakończeniem kadencji 2010-20146210
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy6193
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.6173
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2014r. złożone w terminie do 30 kwietnia 2015 r.6098
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 czerwca 2011r.6063
Zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego6030
Sesja Rady Gminy Krasocin 10 listopada 2010r.6012
Sesja Rady Gminy Krasocin 9 sierpnia 2011r.5954

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-11-20 13:41:28, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)