Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1499443
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane29094
Ikona - strzałka prawaOrganizacja24269
Ikona - strzałka prawaSchemat Organizacyjny51630
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia472112
Ikona - strzałka prawaSesja Rady Gminy Krasocin3363
Ikona - strzałka prawaTransmisje Sesji Rady Gminy Krasocin1943
Ikona - strzałka prawaProtokół z głosowania2404
Ikona - strzałka prawaProjekty współfinansowane przez UE73436
Ikona - strzałka prawaBudowa kanalizacji8775
Ikona - strzałka prawaBudowa wodociągów7788
Ikona - strzałka prawaPrzetargi - Nieruchomości4512
Ikona - strzałka prawaPrzetargi do 2018r.131024
Ikona - strzałka prawaInformacje o zawartych umowach100491
Ikona - strzałka prawainformacje o wyborze oferty115183
Ikona - strzałka prawaInformacje o przetargach391619
Ikona - strzałka prawaZamówienia Publiczne powyżej 30 tys. euro11871
Ikona - strzałka prawaZamówienia Publiczne do 30 tys. euro158051
Ikona - strzałka prawaPlany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego8895
Ikona - strzałka prawaPlatforma Zakupowa2608
Ikona - strzałka prawaProjekty budowlane1594
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe130210
Ikona - strzałka prawaKontrole13363
Ikona - strzałka prawaNabór na wolne stanowiska urzędnicze274008
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku19695
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie32752
Ikona - strzałka prawaDane o wnioskach i decyzjach w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa6920
Ikona - strzałka prawaKomunikaty-Ogłoszenia74110
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu na lata 2012 - 20324178
Ikona - strzałka prawaPlan gospodarki odpadami dla gminy Krasocin3201
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska dla gminy Krasocin4692
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy34411
Ikona - strzałka prawaArchiwum5000
Ikona - strzałka prawaWydział Gospodarki Nieruchomościami22722
Ikona - strzałka prawaRolnictwo i Ochrona Środowiska27718
Ikona - strzałka prawaBudownictwo30437
Ikona - strzałka prawaEwidencja Ludności26116
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego20685
Ikona - strzałka prawaDziałalność Gospodarcza21618
Ikona - strzałka prawaDziałalność pożytku publicznego i inicjatywa lokalna4974
Ikona - strzałka prawaPodatki4899
Ikona - strzałka prawaZezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych34530
Ikona - strzałka prawaOświata6892
Ikona - strzałka prawaGospodarka Odpadami39899
Ikona - strzałka prawaZezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych6386
Ikona - strzałka prawaRewitalizacja1631
Ikona - strzałka prawaProgram Integracji Społecznej19952
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza8741
Ikona - strzałka prawaOchrona danych osobowych1381
Ikona - strzałka prawaWYBORY SAMORZĄDOWE 201816003
Ikona - strzałka prawaWybory do Parlamentu Europejskiego 20193618
Ikona - strzałka prawaWYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2020 – 2023583
Ikona - strzałka prawaWybory do izb rolniczych 2019r.506
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu - 2019r.677
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaWójt Gminy23264
Ikona - strzałka prawaSkarbnik Gminy15386
Ikona - strzałka prawaSekretarz Gminy16744
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Gminy15472
Ikona - strzałka prawaRada Gminy20129
Ikona - strzałka prawaKomisje17408
Ikona - strzałka prawaReferaty19280
Ikona - strzałka prawaSołtysi3811
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaZarządzenia42821
Ikona - strzałka prawaStatut14396
Ikona - strzałka prawaRegulamin20238
Ikona - strzałka prawaUchwały221635
Ikona - strzałka prawaBaza Aktów Własnych2512
Ikona - strzałka prawaProtokoły60382
Ikona - strzałka prawaStanowiska17096
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty31106
Ikona - strzałka prawaTaryfy800
Ikona - strzałka prawaStrategie rozwoju19772
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego12713
Ikona - strzałka prawaPetycje16435
Ikona - strzałka prawaINFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GSW1008
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie gminy za 2018r.1066
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaWykaz jednostek19454
Ikona - strzałka prawaSamorządowe Centrum Oświaty17760
Ikona - strzałka prawaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej13070
Ikona - strzałka prawaPełnomocnik ds.przeciwdziałania alkoholizmowi7710
Ikona - strzałka prawaBiblioteki7646
Ikona - strzałka prawaGminny Zakład Opieki Zdrowotnej Krasocin12114
Ikona - strzałka prawaZakład Gospodarki Komunalnej11097
Ikona - strzałka prawaRejestr Instytucji Kultury3447
Ikona - strzałka prawaMajątek gminy
Ikona - strzałka prawaDane9918
Ikona - strzałka prawaBudżet18340
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna, ulgi, umorzenia14118
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11180
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian22679
Ikona - strzałka prawaArchiwum16358
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10111
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów10485
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9583

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-20 13:13:13, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)