Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1367485
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane28509
Ikona - strzałka prawaOrganizacja23790
Ikona - strzałka prawaSchemat Organizacyjny50519
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia441812
Ikona - strzałka prawaSesja Rady Gminy Krasocin2249
Ikona - strzałka prawaTransmisje Sesji Rady Gminy Krasocin1595
Ikona - strzałka prawaProtokół z głosowania1511
Ikona - strzałka prawaProjekty współfinansowane przez UE71258
Ikona - strzałka prawaBudowa kanalizacji8566
Ikona - strzałka prawaBudowa wodociągów7602
Ikona - strzałka prawaPrzetargi - Nieruchomości3137
Ikona - strzałka prawaPrzetargi do 2018r.129761
Ikona - strzałka prawaInformacje o zawartych umowach94428
Ikona - strzałka prawainformacje o wyborze oferty108980
Ikona - strzałka prawaInformacje o przetargach372877
Ikona - strzałka prawaZamówienia Publiczne powyżej 30 tys. euro6092
Ikona - strzałka prawaZamówienia Publiczne do 30 tys. euro146007
Ikona - strzałka prawaPlany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego7996
Ikona - strzałka prawaPlatforma Zakupowa2224
Ikona - strzałka prawaProjekty budowlane1298
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe125737
Ikona - strzałka prawaKontrole12761
Ikona - strzałka prawaNabór na wolne stanowiska urzędnicze268447
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku19456
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie32068
Ikona - strzałka prawaDane o wnioskach i decyzjach w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa6738
Ikona - strzałka prawaKomunikaty-Ogłoszenia68896
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu na lata 2012 - 20323992
Ikona - strzałka prawaPlan gospodarki odpadami dla gminy Krasocin3076
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska dla gminy Krasocin4478
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy33538
Ikona - strzałka prawaArchiwum4764
Ikona - strzałka prawaWydział Gospodarki Nieruchomościami22055
Ikona - strzałka prawaRolnictwo i Ochrona Środowiska26857
Ikona - strzałka prawaBudownictwo29222
Ikona - strzałka prawaEwidencja Ludności25239
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego20099
Ikona - strzałka prawaDziałalność Gospodarcza21012
Ikona - strzałka prawaDziałalność pożytku publicznego i inicjatywa lokalna4809
Ikona - strzałka prawaPodatki4598
Ikona - strzałka prawaZezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych34013
Ikona - strzałka prawaOświata6615
Ikona - strzałka prawaGospodarka Odpadami38151
Ikona - strzałka prawaZezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych6186
Ikona - strzałka prawaRewitalizacja1430
Ikona - strzałka prawaProgram Integracji Społecznej19639
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza8572
Ikona - strzałka prawaOchrona danych osobowych1164
Ikona - strzałka prawaWYBORY SAMORZĄDOWE 201814247
Ikona - strzałka prawaWybory do Parlamentu Europejskiego 20192463
Ikona - strzałka prawaWYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2020 – 2023167
Ikona - strzałka prawaWybory do izb rolniczych 2019r.99
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaWójt Gminy22814
Ikona - strzałka prawaSkarbnik Gminy15134
Ikona - strzałka prawaSekretarz Gminy16465
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Gminy14801
Ikona - strzałka prawaRada Gminy19607
Ikona - strzałka prawaKomisje17097
Ikona - strzałka prawaReferaty18968
Ikona - strzałka prawaSołtysi3326
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaZarządzenia40447
Ikona - strzałka prawaStatut14079
Ikona - strzałka prawaRegulamin19847
Ikona - strzałka prawaUchwały212908
Ikona - strzałka prawaBaza Aktów Własnych2315
Ikona - strzałka prawaProtokoły56954
Ikona - strzałka prawaStanowiska16814
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty30331
Ikona - strzałka prawaTaryfy641
Ikona - strzałka prawaStrategie rozwoju19313
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego12033
Ikona - strzałka prawaPetycje15725
Ikona - strzałka prawaINFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GSW809
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie gminy za 2018r.831
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaWykaz jednostek19101
Ikona - strzałka prawaSamorządowe Centrum Oświaty16868
Ikona - strzałka prawaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej12513
Ikona - strzałka prawaPełnomocnik ds.przeciwdziałania alkoholizmowi7513
Ikona - strzałka prawaBiblioteki7426
Ikona - strzałka prawaGminny Zakład Opieki Zdrowotnej Krasocin11713
Ikona - strzałka prawaZakład Gospodarki Komunalnej10499
Ikona - strzałka prawaRejestr Instytucji Kultury3300
Ikona - strzałka prawaMajątek gminy
Ikona - strzałka prawaDane9745
Ikona - strzałka prawaBudżet16936
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna, ulgi, umorzenia13598
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10984
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian22075
Ikona - strzałka prawaArchiwum15961
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9945
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów10321
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9444

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-24 12:49:51, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)