Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2036737
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane31593
Ikona - strzałka prawaOrganizacja26587
Ikona - strzałka prawaRegulamin Organizacyjny56331
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia660551
Ikona - strzałka prawaSesja Rady Gminy Krasocin9465
Ikona - strzałka prawaTransmisje Sesji Rady Gminy Krasocin4272
Ikona - strzałka prawaProtokół z głosowania8784
Ikona - strzałka prawaProjekty współfinansowane przez UE82341
Ikona - strzałka prawaBudowa wodociągów8800
Ikona - strzałka prawaBudowa kanalizacji9913
Ikona - strzałka prawaPrzetargi - Nieruchomości12958
Ikona - strzałka prawaPrzetargi do 2018r.135678
Ikona - strzałka prawaInformacje o zawartych umowach125537
Ikona - strzałka prawainformacje o wyborze oferty140219
Ikona - strzałka prawaInformacje o przetargach472085
Ikona - strzałka prawaZamówienia Publiczne powyżej 30 tys. euro73184
Ikona - strzałka prawaZamówienia Publiczne do 30 tys. euro203328
Ikona - strzałka prawaPlany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego15599
Ikona - strzałka prawaPlatforma Zakupowa5701
Ikona - strzałka prawaProjekty budowlane3406
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe150233
Ikona - strzałka prawaKontrole16412
Ikona - strzałka prawaNabór na wolne stanowiska urzędnicze307987
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku21331
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie37230
Ikona - strzałka prawaDane o wnioskach i decyzjach w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa7803
Ikona - strzałka prawaKoła Łowieckie3261
Ikona - strzałka prawaKomunikaty-Ogłoszenia102693
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu na lata 2012 - 20325356
Ikona - strzałka prawaPlan gospodarki odpadami dla gminy Krasocin3947
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska dla gminy Krasocin5904
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy39152
Ikona - strzałka prawaArchiwum6325
Ikona - strzałka prawaWydział Gospodarki Nieruchomościami26305
Ikona - strzałka prawaRolnictwo i Ochrona Środowiska33222
Ikona - strzałka prawaBudownictwo36712
Ikona - strzałka prawaEwidencja Ludności31235
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego23827
Ikona - strzałka prawaDziałalność Gospodarcza25293
Ikona - strzałka prawaDziałalność pożytku publicznego i inicjatywa lokalna6019
Ikona - strzałka prawaPodatki6688
Ikona - strzałka prawaWzory deklaracji130
Ikona - strzałka prawaPodatek leśny118
Ikona - strzałka prawaPodatek od nieruchomości78
Ikona - strzałka prawaPodatek od środków transportowych72
Ikona - strzałka prawaPodatek rolny81
Ikona - strzałka prawaZezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych37145
Ikona - strzałka prawaOświata8330
Ikona - strzałka prawaGospodarka Odpadami49077
Ikona - strzałka prawaZezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych7364
Ikona - strzałka prawaRewitalizacja2662
Ikona - strzałka prawaProgram Integracji Społecznej21605
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza9766
Ikona - strzałka prawaOchrona danych osobowych2540
Ikona - strzałka prawaWYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2020 – 20232264
Ikona - strzałka prawaWybory Prezydenta RP - 10 Maj 2020r.3451
Ikona - strzałka prawaWybory Prezydenta RP - 28 Czerwca 2020r.4389
Ikona - strzałka prawaPowszechny Spis Rolny 2020306
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności144
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaWójt Gminy25316
Ikona - strzałka prawaSkarbnik Gminy16684
Ikona - strzałka prawaSekretarz Gminy18081
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Gminy16674
Ikona - strzałka prawaRada Gminy25539
Ikona - strzałka prawaKomisje18943
Ikona - strzałka prawaReferaty21048
Ikona - strzałka prawaSołtysi7688
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaZarządzenia53267
Ikona - strzałka prawaStatut16083
Ikona - strzałka prawaRegulamin22474
Ikona - strzałka prawaUchwały265625
Ikona - strzałka prawaBaza Aktów Własnych3552
Ikona - strzałka prawaProtokoły77437
Ikona - strzałka prawaStanowiska18521
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty35407
Ikona - strzałka prawaTaryfy1882
Ikona - strzałka prawaStrategie rozwoju22779
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego15871
Ikona - strzałka prawaPetycje18631
Ikona - strzałka prawa2016r.358
Ikona - strzałka prawa2017r.352
Ikona - strzałka prawa2018r.372
Ikona - strzałka prawa2019r.716
Ikona - strzałka prawa2020r.660
Ikona - strzałka prawaINFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GSW2345
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie gminy2752
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaWykaz jednostek20921
Ikona - strzałka prawaSamorządowe Centrum Oświaty22571
Ikona - strzałka prawaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej14544
Ikona - strzałka prawaPełnomocnik ds.przeciwdziałania alkoholizmowi8415
Ikona - strzałka prawaBiblioteki8665
Ikona - strzałka prawaGminny Zakład Opieki Zdrowotnej Krasocin14219
Ikona - strzałka prawaZakład Gospodarki Komunalnej12978
Ikona - strzałka prawaRejestr Instytucji Kultury4142
Ikona - strzałka prawaMajątek gminy
Ikona - strzałka prawaDane10895
Ikona - strzałka prawaSprawozdania Finansowe167
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy Krasocin133
Ikona - strzałka prawaJednostki podległe168
Ikona - strzałka prawaSprawozdania Budżetowe75
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy Krasocin41
Ikona - strzałka prawaJednostki podległe33
Ikona - strzałka prawaBudżet25462
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna, ulgi, umorzenia17124
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu12124
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian27978
Ikona - strzałka prawaArchiwum18029
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego11195
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów11544
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10264

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-16 13:02:1, zmian dokonał(a): Przemysław Hyski

WCAG 2.0 (Level AA)