Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2016-09-05
Data publikacji:
2016-09-05
Data ostatniej zmiany:
2016-09-05

Zmiana zezwolenia na reg specjalny przewóz osób

Zbieranie statystyk

Zmiana zezwolenia na reg przewóz osób

Zbieranie statystyk

Wygaszenie zezwolenia reg przewóz osób

Zbieranie statystyk

Wygaszenie zezwolenia na regularny specjalny przewóz osób

Zbieranie statystyk

Wydanie zezwolenia na wykonywania regularnych specjalnych przewozów osób

Zbieranie statystyk

Wydanie zezwolenia na wykonywania regularnych przewozów osób

Zbieranie statystyk

Licencja na przewóz osób taksówką

Zbieranie statystyk

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

Zbieranie statystyk

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Zbieranie statystyk

Informacja dla przedsiebiorcow

Zbieranie statystyk

Działalność gospodarcza

Zbieranie statystyk

Od 1 lipca 2011r. rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Rozwoju (MR) w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet (http://www.ceidg.gov.pl/).

1 lipca 2011r. weszły  w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych tj. ustawa z dnia 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2004r. nr 173 poz. 1807 z póź. zm).

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie możliwości założenia własnej działalności gospodarczej przez internet bez wychodzenia w domu.

Organem ewidencyjnym dla nowych przedsiębiorców jest Minister Rozwoju.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

·     Zalogowanie* się do CEIDG na stronie www.ceidg.gov.pl, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie przy użyciu podpisu elektroniczne, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.

·     Zalogowanie* się do CEIDG na stronie www.ceidg.gov.pl wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.

·     Bez logowania się do CEIDG, na stronie www.ceidg.gov.pl  wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.

·     Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.

·     Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

* Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego.

2. Obowiązuje również nowy formularz CEIDG-1 (publikowany w CRD ePUAP oraz na stronie www.ceidg.gov.pl ) w miejscu dotychczasowego formularza EGG-1.

Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Więcej informacji na stronie: www.ceidg.gov.pl oraz na www.firma.gov.pl.

 

Lista kodów PKD zawierająca informacje o powiązaniach z działalnością reglamentowaną oraz wskazanie kodów, które nie mają zastosowania w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
Karol Robak
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga
Data wytworzenia:
2009-04-01
Data publikacji:
2009-04-01
Data ostatniej zmiany:
2019-11-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-23 12:59:49, zmian dokonał(a): Przemysław Hyski

WCAG 2.0 (Level AA)