Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


2018-08-14

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Budowa siłowni zewnętrznej w Krasocinie

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Budowa siłowni zewnętrznej w Krasocinie ---> https://platformazakupowa.pl/ug_krasocin

2018-11-08

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Dostawa i montaż urządzeń do strefowych punktów monitoringu sieci wodociągowej i hydroforni w Cieślach (opomiarowanie strefy DMA_10)

Zapytanie ofertowe dostępne jest również w wersji elektronicznej na stronie internetowej bazy konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

2019-01-10

Rozeznanie cenowe na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 335018T w miejscowości Nowy Dwór”

Rozeznanie cenowe dostępne na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/ug_krasocin

 Rozeznanie cenowe dostępne na platformie zakupowej

https://platformazakupowa.pl/ug_krasocin


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-22 07:58:43, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)